Privacybeleid Eethuis ‘t Centrum Schelluinen.

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Eethuis ‘t Centrum Schelluinen, gevestigd aan Kerkplein 6 4209AC Schelluinen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 Website http://eethuistcentrumschelluinen.nl.nl  t.n.v.
Eethuis ‘t Centrum Schelluinen
Kerkplein 6
4209AC Schelluinen
0183 – 621018
van der Stelt is de Functionaris Gegevensbescherming van Eethuis ‘t Centrum Schelluinen Hij/zij is te bereiken via corrievanderstelt@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Eethuis ‘t Centrum Schelluinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via corrievanderstelt@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eethuis ‘t Centrum Schelluinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Eethuis ‘t Centrum Schelluinen neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eethuis ‘t Centrum Schelluinen) tussen zit. Eethuis ‘t Centrum Schelluinen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de basislayout van de website en  Woocommerce, voor de layout en ondersteuning van de webwinkel.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eethuis ‘t Centrum Schelluinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > 1jaar > om eventueel contact met u op te nemen
Recensiesgegevens>onbeperkt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Eethuis ‘t Centrum Schelluinen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Eethuis ‘t Centrum Schelluinen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eethuis ‘t Centrum Schelluinen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar corrievanderstelt@hotmail.com. wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, ingaan op uw verzoek. Eethuis ‘t Centrum Schelluinen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eethuis ‘t Centrum Schelluinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via corrievanderstelt@hotmail.com

Copyright © 2020
All Rights Reserved.
Eethuis ’t Centrum Schelluinen
Disclaimer
      Hosting by Flexwebhosting.
Powered by WordPress. Designed by CBO.
Naar boven